ITON Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen

(Onderwijs en opleidingen)

ITON Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen - Onderwijs en opleidingen - Haarlem
Leliestraat 7/C
2011BL Haarlem
Tel: 023-5341641
www.stichtingiton.nl

Introductie

ITON Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen - Haarlem

De Stichting ITON, Instituut voor toegepaste neurowetenschappen, is een expertisecentrum dat onderdeel is van de Faculteit der Bewegingswetenschappen (FBW) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). De samenwerking tussen ITON en VU-FBW is voortgekomen uit het gedeelde inzicht dat:

 • beweging niet los gezien kan worden van emotie, cognitie en hersenprocessen: bewegings- en neurowetenschappen zijn onlosmakelijk verbonden;
 • wetenschap een maatschappelijke relevantie dient te hebben;
 • de kloof tussen wetenschap en praktijk overbrugd kan worden door de toepassingsmogelijkheden van bewegings- en neurowetenschappelijke inzichten te onderzoeken o.a. op het gebied van therapie en revalidatie, onderwijs, sport en muziek.

De ontwikkeling van de neurowetenschappen is de laatste jaren enorm versneld, enerzijds op microscopisch niveau (bijv. genetische sturing van neuronfunctie), anderzijds in relatie tot menselijk gedrag en cognitie (bijv. door beeldvormende technieken) en tenslotte op klinisch niveau: inzicht in de problematiek na hersenbeschadiging. Het ITON tracht in samenwerking met de FBW de toegankelijkheid van dit uitgebreide wetenschapsgebied voor de dagelijkse praktijk te vergroten.

Doelen
Het ITON tracht de kloof tussen wetenschap en praktijk te overbruggen door toepassingsmogelijkheden van neurowetenschappelijke inzichten te onderzoeken, o.a. op de volgende gebieden:

 • gevolgen van hersenbeschadiging (hersentrauma, CVA)
 • herstel na hersenbeschadiging
 • invloed van therapie en training: neurorevalidatie
 • het chronische pijnprobleem
 • leren van motorische vaardigheden; training en coaching, o.a. op het gebied van sport en muziek
 • opvoeding en onderwijs

Activiteiten
Het ITON werkt via verschillende lijnen aan de gestelde doelen:

 • multidisciplinaire opleiding Neurorevalidatie (18 dagen, voor medici, paramedici, psychologen, leraren en trainers)
 • diverse cursussen (één tot enkele dagen, over diverse onderwerpen)
 • teamscholingen op locatie, voor een volledig behandelteam in ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen (en ev. andere instellingen)
 • cursusdagen en lezingen op locatie, op het gebied van de toegepaste neurowetenschappen (diverse onderwerpen, zie onder „lezingen/cursussen op maat“)
 • publicaties: boeken, artikelen, voorlichtingsmateriaal
 • adviezen en ondersteuning, bijv. bij afstudeer- of promotieonderzoek

Opleiding en cursussen
De opleiding Neurorevalidatie omvat 18 dagen, eventueel voorafgegaan door één opstapdag ‘Neuro-intro’ (NAFY), en bestaat uit twee delen van elk 9 dagen: Neurorevalidate deel 1: Probleemanalyse (NR 1) en Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie. Behalve presentaties door docenten, zijn er practica en werkgroepen; van de cursisten wordt thuisstudie en actieve inbreng van eigen casuïstiek verwacht.

 • Cursussen die in één of meer dagen een entree/overzicht geven over een onderwerp.
 • Meerdaagse cursussen: Neurorevalidatie in de 1e lijn (5 dagdelen), Pijn (5 dagen), Baringspijn (3 dagen), Motorisch Leren (5 dagen), Kinderneuropsychologie (5 dagen).
 • Eéndaagse cursussen: Neuro-intro (= Toegepaste Neuroanatomie en Neurofysiologie), CVA, meer dan een parese, Het plastische brein, Muziek en brein, Seksualiteit na hersenbeschadiging.
 • Alle cursussen zijn multidisciplinair van opzet, dat wil zeggen, niet de discipline, maar de patiënt of het probleem staat centraal.
 • Teamscholingen Neurorevalidatie (11 dagen) en Pijn (5 dagen) worden op locatie gegeven, en zijn bestemd voor een heel behandelteam (zie verder onder"Teamscholing").
 • Alle cursussen kunnen, in overleg en aangepast, ook op locatie gegeven worden.

Voorzieningen

Toegankelijk voor rolstoelen:
Pinnen:
Eigen Parking:
Parking in de buurt:
Fietsen standplaats:

Fotogalerij
Geen Foto's toegevoegd
 

Reviews

Review schrijven

Geen reviews gevonden

Contact

Uw naam:
Uw email:
Afbeelding met beveiligingscode ingewerkt
Vul de beveiligingscode in:
    *
 
Copyright © 2015 - 2020 Stadsgidshaarlem.nl - Sitemap - Disclaimer - Intellectueel eigendom - Privacy

Deze website maakt gebruik van cookies voor analysedoeleinden en advertentieplaatsing. Blijft u de website gebruiken dan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies